Pridajte sa do newslettra a získajte zľavový kupón

Boli ste úspešne pridaný do newslettra

Ups, nastala chyba. Prosím zopakujte požiadavku.

udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári spoločnosti TatraPolis s.r.o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti TatraPolis s.r.o. na účely informovania o novinkách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.